TIDSPUNKT
15/03/2018 13:00

«HENGENDE HAGER OG KLATRENDE MAT»

 – Skagerrak Arena fra grå koloss til grønn ressurs

Odds Ballklubb ønsker velkommen til presentasjon av funnene fra mulighetsstudien «Grønn Stadion».

«Grønn stadion» har undersøkt løsninger for vertikal dyrking av mat på Skagerak Arenas utvendige flater, og hvordan et slikt anlegg kan driftes via modeller for sosialt entreprenørskap og frivillighet. Prosjektet har kombinert kompetanse innen byggteknikk, landskapsplanlegging, arkitektur, matfag, miljøvern og organisasjonsutvikling.

Funnene fra studien vil presenteres av daglig leder i Odds Ballklubb Einar Håndlykken, landskapsarkitekt Ingrid Merete Ødegård, sivilarkitekt Leif Daniel Houck og prosjektleder fra Langøya hovedgård AS Vigdis Saga Kjørholt.

Seminaret passer for alle som arbeider med eller interesserer seg for moderne landbruk, byutvikling, arkitektur, miljøtiltak – og for Odds Ballklubb.

PROGRAM

13:00

Velkommen

13:05

Grønne luftslott & hårete mål – om Odds grønne profil v/daglig leder Einar Håndlykken

13:25

Kort introduksjon til prosjektet v/prosjektleder Vigdis Saga Kjørholt

13:40

Hengende hager og klatrende mat – om muligheter og umuligheter på Skagerak Arena v/landskapsarkitekt Ingrid Merete Ødegård og sivilarkitekt Leif Daniel Houck

14:20

Urbant landbruk på nye måter – om driftsmodell og praktisk gjennomføring v/prosjektleder Vigdis Saga Kjørholt

14:45

Spørsmål og kommentarer

15:00

Avslutning

Påmelding

Påmeldingsfrist: 12/03/18

Påmeldingsfrist har dessverre utgått.